December 1, 2015

Over

Een Leo Club is een serviceclub voor jonge mensen van 18 tot 35 jaar die regelmatig bij elkaar komen om service te bieden aan de maatschappij. Dit komt voort uit het ideaal dat wij iets voor andere in onze samenleving kunnen betekenen. Leo Clubs zijn verenigd in de Vereniging Leo Clubs Nederland  en maken onderdeel uit van de Lions Clubs International. In meer dan 140 landen zijn er Leo Clubs actief en vormen, samen met de Lions, de grootste service-organisatie ter wereld met zo’n 1.5 miljoen leden.


LEO staat voor…

Leadership (Leiderschap)

Leo’s kunnen binnen de eigen Leo Clubs of op landelijk Leo niveau aan hun leiderschapskwaliteiten werken. Dit kan door te leren van de eigen clubgenoten en door deel te nemen in – of door het leiden van – een commissie en/of bestuur.

Experience (Ervaring)

Tijdens je lidmaatschap kun je ervaring opdoen op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld in werving van sponsoren of nieuwe leden, organisatorische skills door het opzetten van evenementen voor goede doelen, identificeren waar hulp nodig is in de samenleving etc. Daarnaast kun je natuurlijk heel veel leren van de diverse groep mensen in je club. Je leert niet alleen van elkaar maar ook samenwerken met mensen uit andere vakgebieden.

Opportunity (Kansen)

De Leo Clubs bieden leden vele kansen. Je kunt als Leo niet alleen veel kennis er ervaring opdoen, ook wordt je lid van een enorm (wereldwijd) netwerk van mensen die zich allen graag inzetten voor andere mensen in de samenleving.