Vereniging Leo Clubs Nederland

LEO

Een Leo Club is een serviceclub voor jonge mensen van 18 tot 35 jaar die regelmatig bij elkaar komen om service te bieden aan de maatschappij. Dit komt voort uit het ideaal dat wij iets voor andere in onze samenleving kunnen betekenen. Leo Clubs zijn verenigd in de Vereniging Leo Clubs Nederland en maken onderdeel uit van de Lions Clubs International. In meer dan 140 landen zijn er Leo Clubs actief en vormen, samen met de Lions, de grootste service-organisatie ter wereld met zo’n 1.5 miljoen leden.

LEO staat voor..

Leadership (leiderschap)

Leo’s kunnen binnen de eigen Leo Clubs of op landelijk Leo niveau aan hun leiderschapskwaliteiten werken. Dit kan door te leren van de eigen clubgenoten en door deel te nemen in – of door het leiden van – een commissie en/of bestuur.

Experience (ervaring)

Tijdens je lidmaatschap kun je ervaring opdoen op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld in werving van sponsoren of nieuwe leden, organisatorische skills door het opzetten van evenementen voor goede doelen, identificeren waar hulp nodig is in de samenleving etc. Daarnaast kun je natuurlijk heel veel leren van de diverse groep mensen in je club. Je leert niet alleen van elkaar maar ook samenwerken met mensen uit andere vakgebieden.

Opportunity (kansen)

De Leo Clubs bieden leden vele kansen. Je kunt als Leo niet alleen veel kennis er ervaring opdoen, ook wordt je lid van een enorm (wereldwijd) netwerk van mensen die zich allen graag inzetten voor andere mensen in de samenleving.

Onze clubs

21 Leo Clubs in Nederland met meer dan 200 leden

Een Leo Club is een service club voor jonge mensen van 18 tot 35 jaar die regelmatig bij elkaar komt om service te bieden aan de maatschappij. Dit komt voort uit het ideaal dat een Leo Club iets voor anderen in onze samenleving kan betekenen. Leo Clubs zijn verenigd in de Vereniging Leo Clubs Nederland  en maken onderdeel uit van de Lions Clubs International. Leo Clubs zijn actief in meer dan 140 landen en vormen, samen met de Lions de grootste service-organisatie ter wereld met zo’n 1.5 miljoen leden.

Bestuur & organisatie

De Nederlandse Leo-organisatie wordt overkoepeld door het VLCN en daarmee het VLCN-bestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor het uiteenzetten van het nationaal beleid, financiën en is tevens centraal aanspreekpunt voor alle Leoclubs en LIONS-Nederland.
Het bestuur 2021-2022 bestaat uit:

Commissies

Internationale betrekkingen

Contact